Profesyonel Reklam ve Moda Fotoğrafçıları Platformu

Reklam ve moda fotoğrafçılarıyla yapım şirketlerinin bir araya gelerek kurdukları bir platform olan

PRMF’nin başlıca amacı; üyelerinin telif haklarını korumalarına yardımcı olmak, reklam, moda ve dergicilik alanında

faaliyet gösteren kuruluşları telifler hakkında bilgilendirmek ve gelişmelere katkıda bulunmaktır.


PRMF’nin öncelikli hedefleri, profesyonel fotoğrafçılık alanında çalışanlar arasında dayanışma oluşturarak bilgi ve deneyim

paylaşımını sağlamak, iş etiğinin korunması ve çalışma prensiplerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır.